امروزه به برکت چین، تقلبی هر چیزی را می توانید به راحتی پیدا کنید. به طوری که اگر یک روز در آینه نگاه کردید و دیدید روی پیشانی تان نوشته “Made In CHINA” نباید تعجب کنید. خیلی ها هم هستند که با علم به این تقلب گسترده، از آن سو استفاده می کنند. مثلا فروشنده […]

راه و روش پوشیدن کفش پاشنه بلند بدون ایجاد درد و مشکل در پا اکثر خانم ها بعد از پوشیدن کفش پاشنه بلند به مدت طولانی و چند ساعته دچار مشکل می شوند چرا که این نوع کفش ها اگر اصولی انتخاب نشوند سلامت پاها را دچار مشکل خواهند کرد اما گاهی با توجه به […]